หน้าแรก

หุ้นสแกน ประจำวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

*ใช้ราคาปิด วันพุธ 18 พ.ค. 2559
**คัดเอาหุ้นขนาดกลางและเล็กเป็นหลัก

หุ้นเล่นดี มี vol และปิด High --- jas ivl cpf bwg ttcl ea

หุ้นเล่นดี มี vol แต่ไม่ปิด High --- delta wha ba